Monthly Archives: Říjen 2018

Príklady z matematiky online

Matematika patrí k predmetom, ktorý nebýva obľúbený predovšetkým u žiakov a študentov, ktorým tento predmet moc dobre nejde a od toho sa odvíja aj ich celkové hodnotenie formou známok. Neúspech tak odradí a žiak či študent má pocit, že jednoducho už nikdy tento predmet nezvládne. Ťažké je potom zvládnuť prijímacie skúšky i skúšky maturitné a dokonca aj bežné písomné práce na vyučovacích hodinách či zavedený monitor. Ale nie je… Read Article →