Koľko solárnych panelov na bežný rodinný dom

Fotovoltiky (fotovoltaiky) predstavujú revolučný krok vpred z hľadiska čerpania vlastnej elektrickej energie a jej úspory. Vieme, že dostupnosť svojej vlastnej fotovoltiky začínajú uprednostňovať viaceré firmy, ktoré takýmto spôsobom znížia pravidelné náklady, nebudú odkázané na príjem elektrickej energie z externých zdrojov a v neposlednom rade to zvýši aj prestíž a atraktivitu danej firmy. Ale samozrejme existujú dôvody k tomu, aby fotovoltiku vlastnili aj bežné domácnosti.

solární panely

Aké konkrétne výhody prináša fotovoltika v bežnej domácnosti?

Úspora. Pravidelná úspora a zníženie nákladov za elektrickú energiu, to sú v tomto prípade hlavné pojmy. Navyše ak zvážime, že cena elektrickej energie sa stále zvyšuje, vaša vlastná fotovoltika https://www.eco3energy.sk/fotovoltika-do-domacnosti znamená nielen výhodné ekologické, ale tiež ekonomické riešenie, vďaka ktorému môže vaša domácnosť pravidelne ušetriť. Nespornou výhodou bude, že majiteľ fotovoltickej elektrárne sa vlastne stane nezávislý od príjmu energií z externých zdrojov a nebudú ho musieť trápiť ani rastúce ceny za energie.

Je na vás a vašom odhade, koľko elektriny spotrebujete. Koľko solárnych panelov potrebuje bežný rodinný dom?

Na Slovensku priemerný rodinný dom spotrebuje odhadom 2 500 kWh (kilowatthodín) elektriny ročne. No samozrejme existujú odchýlky, niektoré domácnosti môžu spotrebovať aj viac, iné zas menej. Podľa vašej plánovanej spotreby si potom môžete vybrať fotovoltiku s rôznym výkonom (udávanom v kWp). Ak nie ste si svojim odhadom istí, prelistujte si svoje účty za elektrinu a zistite, koľko ste spotrebovali za posledný rok.

fotovoltaika

  • Pokiaľ by vaša domácnosť potrebovala fotovoltický systém s výkonom napríklad 6 kW a použili by sa na to solárne panely s výkonom 300 W, malo by sa k tomuto účelu použiť konkrétne 20 panelov ( 20 x 300 W = 6 000 W/ 6kW).

Budete získavať energiu z čistých a nevyčerpateľných zdrojov

Energia sa bude získavať zo Slnka, čo je vlastne nevyčerpateľný zdroj a rozhodne ide tiež o “zelené“, resp. ekologické riešenie. Navyše sa odhaduje, že Slnko produkuje o 20 000 krát viac energie, než je celková spotreba elektrickej energie na Zemi.

Back To Top