Hobití domček : ako ho presvetliť a prepojiť s okolitou prírodou?

Na prvý pohľad môže takýto príbytok vyzerať ako neskutočne komplikovaná stavba. V skutočnosti, však takáto stavba nie je o nič náročnejšia ako klasický dvojposchodový dom. Dokonca by sa dalo povedať, že je to o čosi jednoduchšie. Pozrieme sa však na niekoľko základných prvkov, ktoré v hobitích domoch nesmú chýbať. V podstate sa pozrieme na jednu konkrétnu vec, a to na to, ako podzemnú stavbu prepojiť s okolitou krajinou a do interiéru dostať dostatok prirodzeného denného svetla.Dom z hliny v tvare kruhu s terasou.jpg

Ako dostať do interiéru svetlo

Základom takýchto domov, sú obrovské okná a sklené dvere. Väčšinou je celá otvorená stena, teda tá, ktorá nie je zapustená v zemi, vystavaná zo skla. Ideálnym riešením sú sklenené posuvné dvere https://lmmont.sk/sklenene-realizacie/sklenene-dvere/sklenene-posuvne-dvere-3/ prepojené so sklenenými priečkami a okrúhlymi oknami. V prípade týchto podzemných domov sklenené dvere steny nespĺňajú len estetickú funkciu. Ide najmä o to, aby sa interiér čo najviac osvetliť prirodzeným svetlom. Inak by ste sa v takomto priestore cítili ako v hrobke. Takže zásada číslo jeden znie: veľa a veľa a ešte raz veľa skla.

Spojenie s prírodou

Nadrozmerné sklenené dvere a veľké okná spĺňajú aj ďalšiu funkciu. Prepájajú interiér s exteriérom. To je v prípade týchto rozprávkových príbytkov extrémne dôležité, pretože spojenie s prírodou je ich hlavnou podstatou. Takže ešte raz, čím viac skla na stenách, ktoré sa nenachádzajú pod zemou, tým dokonalejší dom pre hobita.Hobití dom s veľkými okrúhlymi oknami a dverami.jpg

Sklo sa dá v týchto príbytkoch využiť aj na iných miestach. To už však hovoríme o trošku komplikovanejších stavebných úpravách. Dokonalým osvetlením a taktiež prepojením s prírodou, je presklený strop. Nie je to vôbec nemožné. Pri podzemnej stavbe sa dá dokonca povedať, že je realizácia skleneného stropu o čosi jednoduchšia, ako napríklad pri dvojposchodových budovách.

Back To Top