Pyramídy stavali pomocou rámp

Akademikom z University of Liverpool sa podaril objav, o ktorom sa domnievajú, že by mohlo ísť o pozostatky rampového systému, starý asi 4 500 rokov. Systém rámp využívali starí Egypťania pri stavbe pyramíd a slúžili na prepravu obrovských balvanov z alabastra. Rampu našli na nálezisku lomu v Hatnube.
 
egypt

Nálezy vo výbornom stave
Lom Hatnub je známy ako v tej dobe najprestížnejší zdroj bieleho  mliečneho kameňa, egyptského alabasta, ktorý  bol u Egypťanov veľmi vyhľadávaný. Dnes je známy tým, že z archeologického hľadiska sa  zachoval vo veľmi dobrom stave. V lome sú dodnes zachované množstvá starých nápisov spred 4500-4000 rokov a umožňujú pochopiť logistiku výprav do púšte. V tej istej lokalite sa nachádzajú stavby z doby bronzovej, kedy sa ťažil a vyvážal kameň na mohyly pri cestách, kamenárske práce, chodníky a aj na náboženské kamenné stavby. Jedna z najviac zachovaných ciest z doby bronzovej vedie z kameňolomu k Nílu. Prednedávnom archeológovia objavili rampu  vo vynikajúcom stave, ktorá vedie z lomu a takisto diery po stĺpoch, tie zasa pomôžu k podrobnejšej rekonštrukcii technológie ťažby a prepravy kameňa v starom Egypte.

kameny
 
Pomáhali stĺpy s lanami
Objavená rampa sa datuje od čias vlády  Khufu (Cheops, staviteľ Veľkej pyramídy v Gíze).
Pre výskum má veľký prínos, pretože poskytuje možnosť rozšírenia  poznatkov o používaných technológiách, ale aj logistike spojenej s budovaním tejto stavby. Bočné strany rampy lemujú dve schodiská, pozdĺž ktorých sa nachádzajú otvory na stĺpy, o ktorých sa vedci domnievajú, že pred tisíckami rokov slúžili na ťahanie nadmerných kamenných blokov pomocou priviazaných lán. Tento systém mal za cieľ čiastočne uľahčiť námahu pracovníkom, ktorí tieto obrovské bremená ťahali.

pyramida

Strmý sklon nebol problém
Celý systém pozostával z jednej centrálnej rampy, po stranách ktorej boli schodiská s mnohými otvormi na stĺpy. Kamenné bloky boli pripevnené lanami k dreveným stĺpom a položené na sánkach, ktoré robotníci ťahali. Boli to alabastrové balvany obrovských rozmerov, ktoré sa presúvali z lomu a sklon svahov mohol dosahovať až 20 a viac percent.
Výskumy spoločnosti, zaoberajúcej sa štúdiom vykopávok v Hatnube, majú za cieľ skompletizovať obraz o spôsoboch dopravy a ťažby kameňa v starom Egypte a aj to, ako s tým boli spojení ľudia, ktorí pri tom pracovali.
 

Back To Top