Nový telefón bez batérie, nemusíte ho už nabíjať

Vývoj nového prototypu mobilného telefónu zaznamenala Washingtonská univerzita, ktorá informovala o novinke na tlačovej správe pred týždňom. Bližšie informácie o telefóne uverejnili v odbornom článku Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

mobil

Toto mobilné zariadenie získava mikrowatty výkonu, ktorý potrebuje na svoje fungovanie z rádiosignálov z jeho okolia, alebo zo svetla (z fotodiód). Telefón je vytvorený z bežne dostupných súčiastok. Washingtonský výskumný tím na ňom predviedol skype hovor.

Shyam Gollakota, člen výskumného tímu hovorí “Veríme, že sme postavili prvý mobilný telefón, ktorého energetická spotreba je takmer nulová. Na dosiahnutie skutočne, ale skutočne veľmi nízkej spotreby potrebujete napájať telefón z energie získanej z jeho okolia. Na to potrebujete od základu premyslieť to, ako sú telefóny navrhnuté.”

smartphone

Tlačová správa hovorí o tom, že Na dosiahnutie veľmi nízkej spotreby bolo potrebné eliminovať konverziu analógových signálov, ktoré prenášajú zvuk na digitálne dáta, ktoré telefón dokáže pochopiť. Tento proces spotrebováva toľko energie, že je nemožné navrhnúť telefón, ktorý sa môže spoliehať len na okolité napájacie zdroje. Namiesto toho bezbatériový mobil využíva nepatrné vibrácie v mikrofóne alebo reproduktore telefónu, ktoré sa vyskytujú, keď niekto hovorí do telefónu alebo počúva hovor. Anténa pripojená k týmto komponentom prevádza tento pohyb na zmeny v štandardnom analógovom rádiovom signáli vysielanom základňovou stanicou.

Tento proces v podstate kóduje rečové vzorce v odrazených rádiových signáloch spôsobom, ktorý nepotrebuje takmer žiadnu energiu. Na prenos reči telefón využíva vibrácie z mikrofónu zariadenia na kódovanie rečových vzorov v odrazených signáloch. Ak chcete prijímať reč, konvertuje zakódované rádiové signály na zvukové vibrácie, ktoré sú zachytené reproduktorom telefónu. V prototypovom zariadení užívateľ stlačí tlačidlo na prepínanie medzi týmito dvoma režimami „vysielania“ a „počúvania“.

telefon

Na bežné fungovanie tohto prototypu telefónu postačilo 3,5 mikrowattov. To je približne stotisíc krát menej energie než spotrebuje bežný smartfón. Tento prototyp dokáže fungovať do vzdialenosti približne 10-15 metrov od základovej stanice.

Back To Top