Monthly Archives: Červenec 2017

IQ národov koreluje s výškou ich životnej úrovne

Niektorí sa ním môžu pýšiť a niektorí sa za neho hanbia, je to inteligenčný kvocient. Niektoré štúdie tvrdia, že tento kvocient je konštantný a nemeniteľný, iné dávajú do pozornosti odchýlku niekoľko bodov a posledné štúdie ho spochybňujú najviac, inak povedané, pripisujú mu hlavne menšiu úlohu v úspechu človeka, resp. do pozornosti dávajú viac snahu a iné faktory. Rozhodne mať vysoké IQ je nie malou výhodou, znamená to, že daný jedinec má dobre vyvinutú predstavivosť, logické… Read Article →