Monthly Archives: Květen 2017

Nový telefón bez batérie, nemusíte ho už nabíjať

Vývoj nového prototypu mobilného telefónu zaznamenala Washingtonská univerzita, ktorá informovala o novinke na tlačovej správe pred týždňom. Bližšie informácie o telefóne uverejnili v odbornom článku Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. Toto mobilné zariadenie získava mikrowatty výkonu, ktorý potrebuje na svoje fungovanie z rádiosignálov z jeho okolia, alebo zo svetla (z fotodiód). Telefón je vytvorený z bežne dostupných súčiastok. Washingtonský výskumný tím na ňom predviedol skype… Read Article →